kisvasut.hu
Vasúttörténet - Erdély
~ Almamellék ~ Balatonfenyves ~ Beregszász (UA) ~ Budapest, Gyermekvasút ~ Csömödér ~ Debrecen ~ Debrecen, vidámpark ~ Felcsút ~ Felsőtárkány ~ Gemenc ~ Gyöngyös ~ Hortobágy ~ Kaszó ~ Kecskemét ~ Kemence ~ Királyrét ~ Kommandó (RO) ~ Lillafüred ~ Mesztegnyő ~ Nagycenk ~ Nyíregyháza ~ Pálháza ~ Pécs ~ Szegvár ~ Szilvásvárad ~ Szob-Nagybörzsöny ~ Tiszakécske ~
Főoldal
Menetrendek
Vasúttörténet
Rendezvények
Kisvasúti napok
KBK
Szakmai oldal
Képtár
Térképtár
Irattár
Linktár
Cikkarchívum
Újdonságok
GyIK
Partnereink

English Deutsch Român Nyomtathat vltozat

Zarándnádasd - Grósz József fakereskedő zarándnádasdi erdei vasútja

(Felek Ferenc)"A legközelebbi napokban Arad Vármegye területén új gőzüzemű erdei iparvasút fog megnyílni. ..."

JÓZSEF mozdony üzemben

JÓZSEF mozdony üzemben
Fotó: Szilágyi Sándor gyűjteménye

"Úgy hiszem, szívesen veszi a t. szakközönség, ha ezt a vasutat röviden ismertetem. A vasutat Grósz József, lippai fakereskedő építtette azon czélból, hogy az általa megvásárolt "Nádas" nevű erdő termékeit a vasút segélyével az arad-tövisi MÁV. vonal 36. sz. őrházánál létesített rakodóhoz (Arad állomástól mintegy 40 km) kihordja. A kiaknázandó erdő mintegy 11 000 k. hold terjedelmű; e nagy területen tölgy, bükk és gyertyán állagok váltakoznak. Az erdő Aradmegye Nádas községének határában terül el, az arad-tövisi fővonalon létesített rakodótól átlag 25 km távolságban. Az erdei iparvasút az ezen erdőterület középpontján fekvő gazdasági telepről indul ki. A 23 km építési hosszal biró vonal a szó szoros értelmében hegyi pálya jellegével bír, mert bár a kiinduló ponttól mintegy 5 km hosszban 10 0/00 átlagos emelkedéssel völgyben halad, ezentúl 12 km hosszban 26 0/00 emelkedéssel halad a Maros-Kőrös vízválasztójáig és itt 200 méter vízszintes után, 36 0/00 eséssel fut mindenütt hegyoldalon, az arad-tövisi fővonalig, csak az utolsó 2 kilométer hosszában apad a 36 0/00 esés 10-12  0/ 00-re. A pálya hegyi jellege következtében annak irányviszonyai is igen kedvezőtlenek, a mennyiben igen nagyszámú ívet kellett alkalmazni, hogy a felesleges és drága földmunka a lehetőség szerint apasztassék. A pálya ennek következtében egyes helyeken valóságos serpentin-pálya jellegével bir. Az alkalmazott ívek legkisebb sugara 35 méter, ettől felfelé, egészen 400 méterig van mindenféle sugarú görbület. A földmunkák igen jelentékenyek voltak, különösen sok az u. n. szelet-szelvény (félig bevágás, félig töltés). Egyes helyeken, a sziklás talaj miatt, hatalmas robbantásokat kellett végezni; némi fogalmat nyújt a robbantási munkák mérvéről azon körülmény, hogy az építés alatt 8000 darab dinamit löveg használtatott fel. A vonalon 80 híd és áteresz van; a hidak között vannak 16 méter hosszúak; van továbbá a vonalon egy igen érdekes pályaáthidalás, ahol a vonal, mintegy 200 métert halad körfutás után, 3 méter színt- különbséggel, visszatér ugyanazon szelvénybe és itt úgyszólván önmaga alatt átfutva halad tovább. A hidak szerkezete kizárólagosan fa és pedig úgy a jármok, mint a tartók tölgyfából készültek. A felépítményhez folyóméterenkint 9 kg/fm súlyu aczélsínek alkalmaztattak. A vágány nyomtávolsága 760 mm. A talpfák hossza l.3 m, magassága 12 cm., felső lapja 12 cm, az alsó szélesség 18 cm. Az egész vágány kitűnő törtkavicsban fekszik és tekintettel a gőzüzemre, kitűnően van szabályozva. A pálya kiinduló pontján a mozdony számára fűtőház épült, van itt továbbá megfelelő fordító korong is. A vízválasztón kitérő állomás van, mely 200 m hosszú, itt a pályaőr számára őrház épült. A vonal mentén telephon vezet, a mozdonyvezető és a pályaőr hordozható telephon készülékkel vannak ellátva, melynek segélyével a vonal bármely pontjáról beszélhetnek a vonal kezdő és végpontján levő irodákkal, sőt a Lippán székelő központi irodával is. Az épités 1903. év nyarán kezdetett meg és 1904. év márczius havában fejeztetett be, a lefolyt enyhe télen megszakítás nélkül lehetett dolgozni. A vasút a következő erdei termékeket fogja szállítani: tölgy- donga, vasúti talpfa, épületi fák, tölgypallók, bükk-rönkök, bükk és gyertyán tűzifa, szőlőkaró stb. A terhelt kocsikat a pálya kezdő- pontjától a vízválasztóig gőzmozdony vontatja, innen a 36 0/00 esés mellett, a terhelt kocsik magukban futnak le. Az üres kocsikat mozdony vontatja vissza. A 23 km hosszúságú vasút építési költsége, a teljes felszerelést is beleértve, meghaladja a 200 000 Koronát. Az építési munkákat Pildner Károly nagyszebeni vállalkozó végezte, aki jelen nagy munkája után ítélve e téren kitűnő erőnek bizonyult."

Erdészeti Lapok, 1904. IV. havi lapszámából

A kisvasút forgalmához az alábbi gőzmozdonyok lettek beszerezve:

- MÁVAG 1904/1783 gysz. 68/1 jelleg – „JÓZSEF” > CFF 764.201 – 1962.-ben Teregova

- MÁVAG 1905/1830 gysz. 68/2 jelleg – „HELÉNA” > CFF 764.203 – 1962.-ben Telega

- MÁVAG 1913/3104 gysz. 68/4 jelleg – „ELEMÉR” > CFF 764.208 – 1962.-ben Margina

Grósz József kisvasúti vonalai 1914-ben:

Helyszín:

Nyomtávolság:

Hossz, 1914/1915:

Jármű:

Üzemmód:

Baracska

600 mm

1 500/ 1 500 vfm

18 db

Csigérvölgy

760 mm

4 300/27 300 vfm

?

gőz

Filodin

600 mm

6 270/6 270 vfm

30 db

Gavosdia

600 mm

8 470/8 470 vfm

60 db

Kladova

600 mm

1 140/1 140 vfm

?

Mária-Radna

600 mm

1 500/1 500 vfm

18 db

Nádas-Brezova

760 mm

10 520/10 520 vfm

60 db

Zarándnádasi

760 mm

600/650 vfm

?

gőz

   

34 300/57 350 vfm

182 db

 
MÁVAG 68. szerkezet jellegrajza

MÁVAG 68. szerkezet jellegrajza
Fotó: Nagy Tibor gyűjteménye

ELEMÉR mozdony már a CFF állományában

ELEMÉR mozdony már a CFF állományában
Fotó: Gayer Márk

Legutóbbi módosítás: 2015-05-25 14:40

Kereső

Keresett szöveg:


Részletes képkereső


Képtár
Képtár

Vasútkereső
Vasútkereső térkép

(c) Kisvasutak Baráti Köre Egyesület - Impresszum - Hír küldés - Üzenet
Belépés - Webmail - Intranet - FAV - EgyesületOnline