Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás

az erdei vasutak számára


1. Az utasítás hatálya, tartalma

1.1 Hatály

A Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás (továbbiakban: utasítás) hatálya kiterjed az erdei vasutak vonalaira, melyek:

 • 1. Pálházi Állami Erdei Vasút
 • 2. Lillafüred Állami Erdei Vasút
 • 3. Szilvásváradi Állami Erdei Vasút
 • 4. Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút
 • 5. Gyöngyösi Állami Erdei Vasút (Mátravasút)
 • 6. Királyréti Erdei Vasút
 • 7. Nagybörzsönyi Erdei Vasút
 • 8. Gemenci Állami Erdei Vasút
 • 9. Almamelléki Állami Erdei Vasút
 • 10. Mesztegnyői Állami Erdei Vasút
 • 11. Kaszói Állami Erdei Vasút
 • 12. Csömödéri Állami Erdei Vasút
 • 13. Kemencei Erdei Múzeumvasút
 • 14. Zsuzsi Erdei Vasút
 • Az utasítás bizonyos pontjai nem érvényesek minden vasútüzemben, ezeket vasútüzemenként a Helyi melléklet közli.

  1.2 Tartalom

  Az utasítás egyes részeinek tartalma:

  I. rész Jelzési utasítás

  A vonatközlekedés és tolatás közben alkalmazandó vasúti jelzések és ezek alkalmazására, értelmezésére vonatkozó rendelkezések.

  II. rész Forgalmi utasítás

  A forgalmi szolgálat szervezésének, irányításának, végzésének és ellenőrzésének alapszabályai, továbbá ezek végrehajtási szabályai.

  III. rész Gépészeti utasítás

  A vontató és vontatott járművek üzemeltetésének, a vonatok fékezésének szabályai.

  Helyi melléklet

  A szolgálat végzésére vonatkozó olyan rendelkezések, melyeket az egyes vasútüzemek sajátosságai miatt egyedileg kell szabályozni, valamint ez a rész tartalmazza az adott üzemnél a vasúti pálya és létesítmények adatait. E melléklet tartalmazza még az utasítás azon pontjainak felsorolását, melyeket az adott vasútüzemben nem kell ismerni és alkalmazni.

  1.3 Az utasítás jóváhagyása módosítása

  Felügyeleti hatóságok:

  Az utasítást és helyesbítéseit a Közlekedési Főfelügyelet, a helyi mellékletet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Hivatala hagyja jóvá.

  2. Az utasítások kezelése

  A vasútüzemek valamennyi forgalmi tevékenységet végző és az utasítás alkalmazásában érintett fenntartási dolgozóját el kell látni az utasítással és Helyi melléklettel, illetve ki kell adni számukra az esetleges változásokat. A dolgozók kötelesek a kiadott utasításokat, menetrendeket megőrizni, helyesbíteni. Az utasításokat, menetrendeket munkavégzés közben – lehetőség szerint – minden dolgozónak hozzáférhető helyen kell tartania. A dolgozók kötelesek a szolgálatukra vonatkozó tudnivalókat rendszeresen ismételni, és a változásokat elsajátítani.

  2.1 A dolgozók képzése, vizsgáztatása

  A dolgozóknak negyedévente, valamint az üzemfőnökség által elrendelt esetekben kell szakmai, munka- és tűzvédelmi oktatáson részt venniük. A végrehajtó forgalmi szolgálattal összefüggő szakismeretekből írásban kell évente vizsgát tenni, vagy ha a bármely alkalommal szakismerethiányt állapítanak meg. Az oktatás és vizsgáztatás az üzemfőnök vagy megbízottjának feladata.

  Önálló szolgálattételre csak az a dolgozó osztható be, aki oktatásban részesült, és érvényes vizsgákkal rendelkezik. A kiképzés alatt állók önállóan nem ténykedhetnek, csak a szolgálati főnök által kijelölt dolgozók jelenlétében, azok irányítása és ellenőrzése mellett végezhetnek gyakorlati munkát.


  [Tartalom][I. rész]

  [kisvasut.hu]