Jelzési, Forgalmi és Gépészeti Utasítás

az erdei vasutak számára

Jóváhagyta: Közlekedési Főfelügyelet 2004. január 8-án 75/0/2004 számmal

Hatálybalépés ideje: 2004. május 1.


FIGYELMEZTETÉS

A Jelzési Forgalmi és Gépészeti Utasítás hivatalos megjelenési formája nyomdailag előállított kapcsos könyv. Az itt közzétett, vagy más elektronikus forrásból származó anyag és annak kinyomtatott változata bár szándékunk szerint azzal megegyezik, vasútüzemi használatra nem fogadható el.


TARTALOM

1. Az utasítás hatálya, tartalma
2. Az utasítások kezelése

I. rész

1. Általános rendelkezések
2. Jelzők
3. Kézi- és hangjelzések
4. Jelzések a vonatokon

II. rész

1. Általános rendelkezések
2. Fogalom-meghatározások
3. Váltók, váltó- és vágányútellenőrzés
4. Útátjárók
5. Járműkapcsolások
6. Tolatószolgálat
7. Védekezés a járműmegfutamodások ellen
8. A vonatok összeállítása, vonatszemélyzet
9. A vonatok számozása
10. A vonatközlekedés lebonyolítása
11. Szolgálat a vonatoknál
12. Lassúmenet, vágányzár
13. Rendkívüli események

III. rész

1. Mozdonyszolgálat
2. Dízelmozdonyok
3. Gőzmozdonyok
4. Kocsiszolgálat
5. Fékezés

Helyi mellékletek


[kisvasut.hu]